NUORISOKESKUS

Vasatokka on yksi Suomen yhdeksästä valtakunnallisesta nuorisokeskuksesta, jonka toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö veikkausvoittovaroista. Toiminnassamme noudatamme nuorisolakia. Tuemme nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistämme nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistumista sekä parannamme nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtinamme ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Nuorten ryhmät, leirikoulut, Nuotta ryhmät,  perheet ja yksittäiset matkailijat löytävät Vasatokasta oivan pohjoisen tukikohdan. Tulehan sinäkin ja ihastu!

Käyttämällä Vasatokan palveluja tuet lasten ja nuorten hyväksi tehtävää työtä.

SNK_verkostokartta_2018_kelt