Kolme yötä jouluun

Julkaistu:

JOULUKORTTI engl_sme2018-2

Vasatokan väki kiittää kaikkia asiakkaita, yhteistyökumppaneita, ystäviä, tuttavia, satunnaisia kävijöitä, nuoria, vanhoja, lapsia, aikuisia, juuri sinua.

Vuosi 2018 jää Vasatokan historian kirjoihin vuotena joka oli vilkkain koko historian aikana. Alkuvuosien 4000 yöpymisen jälkeen olemme tänä vuonna päässeet jo ennätyksellisiin yli 15 000 yöpymisen lukuihin. Luku on suorastaan päätä huimaava, kiitos.

Vuosi 2019 tulee olemaan myös erityinen. Saamme juhlia Vasatokan 25 vuotis-juhlia. Historia kirjoissa on kuitenkin ollut lukunsa Riutulalle jo vuodesta 1907 asti, jolloin täällä Muddusjärven rannalla aloitti toimintansa lastenkoti. Maisema ruokasalin ikkunoista järvelle ja Muotkatunturin erämaahan on ikiaikainen, mykistävä, muuttumaton ja joka päivä erilainen. Olemme kiitollisia saadessamme jatkaa tätä toimintaa hyvässä hengessä, nuorisotyötä tehden ja matkailijoita sekä kaikkia kävijöitä palvellen.

Rauhallista ja ilon täyttämää joulunaikaa kaikille. Tee joulustasi omanlaisesi, unohda epämiellyttävät asiat. Joulu tulee ilman tähtipulliakin ja elämä jatkaa kulkuaan. Unohda siis turha kiire ja hössötys, jätä jokin asia tekemättä jos ei aika tai jaksaminen riitä. Sensijaan ota kainaloon rakkaat ihmisesi ja käteen pipari, sulje puhelin ja huokaise, yhteinen aika on arvokkaampaa kuin kaappien siivous, ei kukaan vietä jouluaan keittiön komerossa.

Hyvää joulua, pysy matkassamme,

lämpimin terveisin Riutulasta koko Vasatokan väki.


Thanks to all customers, partners, friends, occasional visitors, young, old, children, adults, just you.

The year 2018 remains in the books of Vasatokkas history in the year that was the most lively throughout history. After 4,000 overnight stays in the early years, this year we have already reached a record high of over 15,000 overnight stays. Numbers are awesome, thank you all.

The year 2019 will also be special. We will celebrate Vasatokkas 25th year. History of books has, however, been a chapter of Riutula since 1907, when a children’s home started on the shore of Lake Muddusjärvi. The scenery from the dining room’s windows to the lake and the wilderness of Muotkatunturi is everlasting, mutilating, unchanging and different every day. We are grateful to continue this activity in a good spirit, making youth work and serving tourists as well as serving all visitors.

Peaceful and joyful Christmas time for everyone.Make your own Christmas, forget the unpleasant things.Forget the unnecessary rush and chaos, leave a thing to do without failing or having enough time. In the meantime, take your beloved people to the back of the arm and pail, close the phone and rest, the common time is more valuable than the cleaning of the lockers, no one will spend their Christmas in the kitchen closet.