Vastuullisuus

Vasatokka sijaitsee Inarissa, jossa laajat erämaa-alueet, puhtaat vesistöt ja kahdeksan vuodenaikaa tekevät pohjoisesta ympäristöstämme ainutlaatuisen. Haluamme osaltamme mahdollistaa, että pohjoinen luonto pysyisi elinvoimaisena ja omaleimaisena myös tuleville sukupolville ja kehittää Vasatokkaa pohjoisen luonnon erityispiirteet sekä alueen historian ja kulttuurin arvon esille tuoden

Green key

Vasatokalle on myönnetty Green Key sertifikaatti. Green Key on kansainvälinen kestävän matkailun ympäristöohjelma. Sertifikaatti kertoo, että kohde on ympäristövastuullisuuden edelläkävijä, sillä sertifikaatti ylittää lain ja säädösten perustason. Green Key-kohde on sitoutunut tekemään vuodesta toiseen enemmän pienentääkseen toimintansa ympäristövaikutuksia ja tavoitteenamme on henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden lisääminen.

Tutustu: https://greenkey.fi/


Sustainable Travel Finland

Vasatokalle on myönnetty Visit Finlandin vastuullisen matkailukohteen merkki vuosina 2022 ja 2023.

Taloudellinen kestävyys ja yhteiskuntavastuu

 • Haluamme olla rakentamassa kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa Vasatokassa
 • Pyrimme siihen, että kestävän kehityksen arvot läpileikkaavat toimintamme niin kasvatustyöstä hankintoihin ja toimintaympäristöjen ylläpitoon kuin henkilökuntamme ja vierailijoidemme toimintatapoihin.
 • Olemme sitoutuneet kehittämään toimintaamme ekologisemmaksi muun muassa Green-Key kriteereiden mukaisesti, vuosittain uusia ympäristötavoitteita asettaen. Green Key sertifikaatti on myönnetty Vasatokalle 16.6.2022 ja jatkosertifikaatti kesäkuussa 2023.
 • Tavoittelemme ympäristökuormituksemme vähentämistä, tuemme asiakkaidemme kestävien valintojen tekemistä, tuomme esiin kestävien valintojen tekoja ja panostamme ympäristökasvatuksellisiin sisältöihin osana ohjelmatarjontaamme.
 • Vasatokassa olemme sitoutuneet yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteiden noudattamiseen, joka näkyy niin työntekijöiden, harjoittelijoiden, vapaaehtoisten kuin vierailijoidenkin kohtelussa.
 • Nuorisokeskuksena olemme kaikenlaisen syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän vastainen organisaatio. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautumien merkitsee meille syrjinnän vastustamista, siihen puuttumista sekä ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista.
 • Haluamme toivottaa kaikki ihmiset tervetulleiksi riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Sosiokulttuurinen kestävyys

 • Osallistumme Vasatokassa alueelliseen kestävän matkailun suunnitteluun ja kehittämiseen yhteistyöverkostojemme ja alueen yrittäjiä koskevien tapahtumien kautta.
 • Koulutamme jatkossa henkilökuntaamme vuosittain heidän omaan työhönsä liittyvissä ympäristö- ja vastuullisuusasioissa.
 • Sitoudumme paikalliskulttuurin edistämiseen tekemällä yhteistyötä alueen yhteisöjen ja yritysten kanssa, tarjoamalla ohjelmissamme paikallisten yritysten palveluja sekä suosimalla muun muassa lähituotettuja liha-, kala- ja marjatuotteita.
 • Tarjoamme nuorille mahdollisuuksia saada kansainvälisiä kontakteja niin Suomessa kuin ulkomailla.
 • Tilamme on osittain esteettömiä, ja niissä pääsee liikkumaan joko täysin tai avustetusti esteettömästi.
 • Kuuloesteettömyytemme on lisääntynyt vastaanottotilan, ruokailusalin ja kokoushuone Lapintuvan induktiosilmukan asennuksen 2021 myötä.

Ekologinen kestävyys

 • Vasatokan rakennukset lämpiävät pääosin maalämmöllä ja käyttämämme sähkö on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä.
 • Suomen Nuorisokeskusten tavoitteisiin kuuluu hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä, joka tulee näkymään enenevissä määrin toimintatavoissamme, kuten energiatehokkuuteen tähtäävässä peruskorjauksessa ja ilmastoystävällisen ruuan osuuden lisääntymisenä keittiössämme.
 • Tapoihimme kuuluu, että korjaamme ennemmin vanhaa kuin hankimme uutta, ja käytämme ohjelmissamme soveltuvissa määrin kierrätystuotteita – esimerkiksi pakopeli Escape room Riutula on muodostettu lähes kokonaan kierrätystavaroista ja muuten käytöstä poistuneiden tavaroiden pohjalta!
 • Puhtaanapidossa ja pesuaineissa käytämme ympäristömerkittyjä tuotteita.
 • Henkilökunta ja asiakkaat on ohjeistettu kierrättämään.
 • Lähiruoka, kasvisvaihtoehdot ja enenevissä määrin luomu- ja reilun kaupan tuotteet kuuluvat osaksi ravintolamme tarjontaa.
 • Ruokahävikin minimointi on huomioitu jo ruuanvalmistusvaiheessa ja hävikkiä syntyykin meillä hyvin vähän. Syntyvä biojäte muuttuu sulan maan aikaan kompostorissamme edelleen mullaksi, joka hyödynnetään istutuksillemme.
 • Olemme osa Suomen luonto- ja ympäristökoulujen verkostoa, joka näkyy niin luontokoulutoiminnassa kuin ohjelmiemme sisällöissä laajemminkin.
 • Nuorisokeskuksena pyrimme edistämään nimenomaan nuoren sukupolven ympäristötietoisuutta ja esimerkillämme haluamme kannustaa muitakin toimimaan ekologisesti.

Jos sinulla on vastuullisuusasioihimme liittyviä kysymyksiä tai ajatuksia, laita meille sähköpostia osoitteeseen vasatokka@inari.fi