Varausehdot

Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Inari Oy:n varaus- ja peruutusehdot ryhmille; 

Ryhmävaraukset tulee tehdä kirjallisesti ja varaus on voimassa, ellei sitä peruta alla olevien ehtojen mukaisesti.  

Asiakas voi peruuttaa varauksen – ellei toisin ole sovittu – seuraavin ehdoin: 

• Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti 

• Ryhmän voi kokonaisuudessaan peruuttaa kuluitta viimeistään 60 vuorokautta ennen varauksen alkamispäivää. 

• 60-45 vuorokautta ennen varauksen alkamispäivää voi kuluitta peruuttaa 20 % alun perin varatuista paikoista. Koko varauksen peruuntuessa veloitamme 10 % varattujen palveluiden hinnasta. Ryhmävaraukset 

• Jos peruutus tapahtuu 45-30 päivää ennen varauksen alkamispäivää, veloitamme 25 % varattujen palveluiden hinnasta 

• Jos peruutus tapahtuu 30-14 päivää ennen varauksen alkamista, veloitamme 50 % varattujen palveluiden hinnasta 

• Jos peruutus tapahtuu 14-0 päivää ennen varauksen alkamispäivää, veloitamme 100 % varattujen palvelujen hinnasta 

Laskutuslisä
8,00 EUR / lasku

Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Inari Oy:n varausehdot 

Varaaminen ja maksu 
Varaajan tulee olla täysi-ikäinen. Varaus on vahvistettu keskuksen vahvistaessa varauksen kirjallisesti (yleensä sähköpostitse) tai suullisesti. 

Varaus tulee maksaa saavuttaessa tai viimeistään uloskirjautuessa käteisellä tai luottokortilla. Halutessaan asiakas voi saada laskun sähköpostiin sähköisen laskutusjärjestelmän kautta.  

Peruutus
Peruutus on tehtävä kirjallisesti tai suullisesti viimeistään saapumista edelliseen päivään klo 16.00 mennessä. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto on tullut Vasatokkaan.  

Mikäli peruutus johtuu asiakkaan tai hänen lähiomaisensa äkillisestä sairastumisesta, onnettomuudesta tai kuolemantapauksesta voidaan varaus perua maksutta saapumispäivänä ja peruutuksesta on toimitettava lääkärintodistus Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Inari Oy:lle. Peruutus on tehtävä ennen varausajan alkua. Mikäli asiakas muuttaa varauksen ajankohtaa, pidetään sitä aikaisemman tilauksen peruutuksena ja uutena varauksena, ellei toisin sovita. 

Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Inari Oy:n oikeus perua varaus 
Peruutus on tehtävä kirjallisesti tai suullisesti viimeistään saapumista edelliseen päivään klo 16.00 mennessä. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto on tullut Vasatokkaan.  

Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure), voi Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Inari Oy perua varauksen jolloin asiakkaalle pyritään tarjoamaan vastaavanlainen majoitus. Vasatokan on tällöin viipymättä ilmoitettava peruutuksesta asiakkaalle. Force majeure esteen takia asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.  

Oleskelu lomakohteessa 
Majoituskohde on asiakkaan käytössä tulopäivästä klo 14.00 lähtöpäivään klo 12.00. Majoituskohteen vuokraan sisältyvät vuodevaatteet (patjat, peitteet, tyynyt), perusastiasto ja sähkö kohteen lämmitykseen, valaistukseen ja ruoan valmistukseen. 

Lemmikit
Osassa Vasatokan majoitustiloista on mahdollista majoittua lemmikkieläimen kanssa. Sallittuja lemmikkejä ovat koirat ja pienemmät omassa häkissään majoittuvat eläimet. Emme ota majoitustiloihimme kissoja. Lemmikkimaksu on 10€/eläin/viipymä.

Vahinkojen korvaukset
Asiakas on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon lukuun ottamatta normaaliin asumiseen liittyviä pieniä vahinkoja ja kulumista.

Henkilömäärä 
Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä kohteessa on vuoteita. Teltan ja asuntovaunun käyttö majoituskohteen tontilla ilman Vasatokan lupaa on kielletty. Lemmikkieläinten tuonnista majoituskohteeseen on sovittava varausta tehtäessä. Lemmikistä peritään lisämaksu 10€/viipymä.  

Valitukset 
Majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset on osoitettava VÄLITTÖMÄSTI LOMAN AIKANA Vasatokan henkilökunnalle. Mikäli asiaan ei saada korjausta, valitus on tehtävä kirjallisesti Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Inari Oy:lle 7 vrk:n kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Inari Oy eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Inari Oy ei vastaa tämän julkaisemisen jälkeen ilmaantuneista meistä riippumattomista muutoksista. 

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään koskien uusia varauksia. Arvonlisävero määräytyy voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Nämä ehdot on tehty turvaamaan yhteistyön joustava sujuminen. 

Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Inari Oy:n varaus- ja peruutusehdot aktiviteetteihin; 

Varaus ja vahvistus tulee tehdä kirjallisesti ja varaus on voimassa, ellei sitä peruta alla olevien ehtojen mukaisesti.  

Asiakas voi peruuttaa varauksen – ellei toisin ole sovittu – seuraavin ehdoin: 

• Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti 

• Varauksen voi kokonaisuudessaan peruuttaa kuluitta viimeistään 7 vuorokautta ennen varauksen alkamispäivää. 

• 7-1 vuorokautta ennen varauksen alkamispäivää voi kuluitta peruuttaa 50 % alun perin varatuista paikoista. Koko varauksen peruuntuessa veloitamme 10 % varattujen palveluiden hinnasta. 

• Jos peruutus tapahtuu 1-0 päivää ennen varauksen alkamispäivää, veloitamme 100 % varattujen palvelujen hinnasta