Talvisula Vasatokan edustalla / Unfrozen area in front of Vasatokka

Julkaistu:

Turvallisesti maastossa ja jäällä

Kelkkailukausi alkaa kohta olla parhaimmillaan ja kelkkoja kiitää ohitse yhä enemmän.

Haluamme täältä Muddusjärven rannalta lähettää terveisiä ja muistutella että Vasatokan edustalla on talvisula jota ei ole merkitty karttoihin, eikä jäälle. Kun siis laskeudut Inarista päin tullessa Muddusjärven jäälle niin PYSY REITILLÄ. Samoin Lemmenjoen reitiltä Muddukselle tullessa. Kartaan on piirretty suuntaa antavat rajat.

Moottorikelkkareiteillä tulee turvallisuussyistä välttää liikkumista, erityisesti alueilla joilla näkyväisyys ei ole hyvä. Useat nykykelkoista ovat ääneltään jo niin hiljaisia että lähestymistä on vaikea kuulla. Reippaasti mutkan takaa tuleva kelkka ja uralla kävellen tai suksilla liikkuva henkilö ovat huono yhtälö. Vaaratilanteita syntyy ja aiheutuu turhaa mielipahaa kaikille. Jos kuitenkin väliaikaisesti joudut liikkumaan kelkkareiteillä ja urilla niin muista että sinulla on väistämisvelvollisuus.

Inarissa riittää paljon maastoa turvalliseen ulkonaliikkumiseen, rauhoitetaan siis kelkkareitit kelkoille ja hiihtoladut hiihtäjille.  Lisätietoja kelkkailusta ja luvista löydät metsähallituksen kelkkailusivustolta: https://www.eraluvat.fi/maastoliikenne/moottorikelkkailu-urilla Kattava reittikartta löytyy täältä: Kelkkareitit

Mukavia ulkonaliikkumishetkiä kaikille. Vasatokan respasta voi käydä kysymässä lisää vinkkejä ja ajankohtaisia tietoa lähireiteistämme.

talvisula2


Safety tips for snowmobiling and in outdoor activities

The snowmobiling season season has started.
We want to send greetings from the shore of Lake Muddus and remind us that there is a unfrozen area in front of Vasatokka, which is not marked on the maps or on the ice. So when you come from Inari and come to Lake Muddusjärvi, STAY ON THE ROUTE. Likewise, when you come from Lemmenjoki-route to Muddusjärvi. The map has drawn indicative boundaries. Red is unfrozen area, green and blue lines are snowmobiling routes.
For safety reasons, snowmobile routes should avoid movement by walk or skiing, especially in areas where visibility is not good. Many of the modern snowmobiles are so quiet that they are difficult to hear. Briskly snowmobile from the bend and the person walking on the track or skiing is a bad combination. Dangerous situations arise and cause unnecessary discomfort to everyone. However, if you temporarily have to travel on snowmobile tracks, remember that is on your own responsible. Remember that you can´t drive by car in snowmobile routes.

In Inari, there is plenty of terrain for safe outdoor activities, so the snowmobile trails for snowmobiles and the ski tracks for the skiers are reassured. More information about ssnowmobiling can be found on the Metsähallitus site: https://www.eraluvat.fi/en/off-road-traffic/driving-on-snowmobile-tracks.html safety tips: https://www.liikenneturva.fi/en/road-safety/snowmobiles-1

We wish for everyone nice time in outdoors. For more tips and up-to-date information on our nearby routes, you can ask from Vasatokkas reception.