Vasatokalle Green Key

Julkaistu:

Ylpeinä saamme kertoa että Nuorisokeskus Vasatokalle on myönnetty 16.6.2022 Green Key sertifikaatti.

Green Key on kansainvälinen kestävän matkailun ympäristöohjelma. Sertifikaatti kertoo, että kohde on ympäristövastuullisuuden edelläkävijä.

Green Key tarkoittaa käytännössä sitä, että huomioimme ympäristövaikutuksen kaikilla toimintamme osa-alueilla, ja kehitämme toimintaamme yhä enemmän ympäristövastuulliseen suuntaan. Tässä muutamia pomintoja toiminnastamme.

🍀 Nuorisokeskuksena yksi keskeinen toimintamme osa-alue on ympäristökasvatus.

🍀 Vastuullisuus on näkynyt jo tämän kevään aikana mm. leirikoululaisten kannustamisena fiksuun energian- ja vedenkäyttöön sekä roskien lajitteluun. Leirikoululaiset saavat leirin aikana tekemistään ympäristöteoista käpyjä lettukulhoon, ja käpyjen määrä vastaa leirin päätteeksi lettutaikinan määrää, josta viimeisenä iltana päästään nuotion äärellä nauttimaan.

🍀 Olemme tuoneet Vasatokan mökkien läheisyyteen toisen kompostin, joka kesäaikaan on vieraidemme hyödynnettävissä.

🍀 Jätämme ison osan nurmialueistamme kesäksi leikkaamatta, pörriäishotelliksi, samalla säästyy leikkurin polttoainetta ja ilmasto kiittää.

🍀 Tilamme ovat osittain esteettömiä, ja niissä pääsee liikkumaan joko täysin tai avustetusti esteettömästi. Kuuloesteettömyytemme on lisääntynyt vastaanottotilan, ruokailusalin ja kokoushuone Lapintuvan induktiosilmukan asennuksen myötä vuonna 2021.

🍀 Vasatokan rakennukset lämpiävät pääosin maalämmöllä ja käyttämämme sähkö on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä.

🍀 Nuorisokeskuksena olemme kaikenlaisen syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän vastainen organisaatio. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautumien merkitsee meille syrjinnän vastustamista, siihen puuttumista sekä ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista.

🍀 Haluamme toivottaa kaikki ihmiset tervetulleiksi riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

🍀 Tapoihimme kuuluu, että korjaamme ennemmin vanhaa kuin hankimme uutta, ja käytämme ohjelmissamme soveltuvissa määrin kierrätystuotteita – esimerkiksi pakopeli Escape room Riutula on muodostettu lähes kokonaan kierrätystavaroista ja muuten käytöstä poistuneiden tavaroiden pohjalta!

Tästä on hyvä jatkaa kohti hiilineutraaliutta.

Lue lisää Vastuullisuudestamme tästä: https://vasatokka.fi/vastuullisuus-2/