Suomen nuorisokeskukset

Suomen nuorisokeskukset edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia tukemalla ja ohjaamalla heidän kasvuaan ja tarjoamalla luonnonläheisen, monipuolisen, toiminnallisen ja turvallisen ympäristön sekä myönteisen ilmapiirin elämykselliseen yhdessäoloon ja osallisuuteen.

Suomen suurin leirikoulujärjestäjä

Suomen nuorisokeskuset ovat Suomen suurin ja suosituin leirikoulujärjestäjä! Vuoden 2017 aikana liki 19 000 lasta ja nuorta viihtyi elämyksellisissä leirikouluissamme luonnonkaunissa ja innostavassa nuorisokeskusympäristössä. Opettajilta keräämme kiitosta siitä, että leirikoulumme tukevat OPSin laaja-alaisten tavoitteiden saavuttamista ja vahvistavat lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja, itsetuntoa ja ryhmähenkeä.

Innostava kohtaamispaikka

Nuorisokeskukset ovat innostava kohtaamispaikka kaikille nuorille ja heidän kanssaan toimiville.

Suomen nuorisokeskukset muodostavat koko maan kattavan verkoston. Niissä tehtävä nuorisotyö tukee nuorten kasvua ja itsenäistymistä tarjoamalla yhteisöllistä ja osallisuutta edistävää toimintaa ja palveluita. Nuorisokeskusten yhteiskunnallista tehtävää rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Suomen nuorisokeskusyhdistys koordinoi ja kehittää nuorisokeskusten yhteistä toimintaa. Lisäksi yhdistys ylläpitää ja koordinoi valtakunnallista
seikkailukasvatusverkostoa ja kehittää seikkailukasvatusta Suomessa.

Tervetuloa nuorisokeskukseen!